Logo

Gdzie możesz szukać pomocy?

GDZIE MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY?

Poznaj swoje prawa i dowiedz się, czego możesz wymagać od służb, które mają Ciebie chronić, zapoznaj się z ich kompetencjami.

Policja, prokuratura, pomoc społeczna, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, lekarze i pielęgniarki, organizacje pozarządowe mogą okazać się Tobie pomocne! Do nich możesz zwrócić się o pomoc zawsze, kiedy jej potrzebujesz!

POLICJA

W trakcie awantury wołaj o pomoc! Uciekaj! Nie pozwól się wpędzić w takie miejsce mieszkania, skąd trudno uciec. Jeśli jest to możliwe zawiadom policję (tel. 997-połączenie bezpłatne lub 112).

Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków abyś mogła/mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu.
Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę (specjalna notatka służbowa). Policja powinna cię poinformować, w jaki sposób może ci pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej.

W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO:

-  uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa. Sprawca powinien być zatrzymany, gdy stwarza zagrożenie dla otoczenia,

-  wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,

- uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki),

-  zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

PROKURATURA

Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

- wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,

- wyjaśnienia okoliczności czynu,

- zebrania i zabezpieczenia dowodów,

- ujęcia sprawcy,

- w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

Założenie sprawy karnej jest bezpłatne. Przy zakładaniu sprawy karnej bardzo istotne są następujące dowody:

- zaświadczenia lekarskie (obdukcje oraz wizyty u lekarza w Rejonowej Przychodni Zdrowia),

- lista świadków - zeznawać w sprawie mogą osoby obce i członkowie rodziny (wystarczy podać dane świadków, nie trzeba pytać ich o zgodę),

-  interwencje policji,

- sprawozdanie z kasety z nagraniem awantury domowej (polega na dokładnym przepisaniu wszystkiego, co znajduje się na takiej kasecie, bez własnych komentarzy).

W zależności od oceny zebranego materiału dowodowego postępowanie może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, umorzeniem dochodzenia lub warunkowym umorzeniem.

NIEBIESKA LINIA

W Polsce powstaje coraz więcej organizacji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Informacji o działalności lokalnych organizacji pozarządowych możesz szukać w swojej gminie, w przychodni, poradni, szkole, komisariacie oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie..

 Niebieska Linia: 0 801 12 00 02 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stoczku Łukowskim, która zgodnie z prawem powinna:

-  przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),

-  wezwać Twojego partnera na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,

-  w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić prokuraturę i wnioskować o objęcie rodziny działaniami prewencyjnymi, np. poprzez wizyty dzielnicowego,

-  wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

POMOC SPOŁECZNA

Jeśli potrzebujesz pomocy materialnej pierwsze kroki powinnaś skierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim ul. 1-go Maja 12 A. Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. Aby skorzystać z pomocy ośrodka skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym.

Pracownik socjalny może:

-  udzielić ci informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy.

-  udzielić ci pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,

-  udzielić pomocy rzeczowej, np. przekazanie odzieży, żywności,

-  wskazać miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy,

-  w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji.

SŁUŻBA ZDROWIA

W przypadku przemocy domowe często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Jeśli zostałaś pobita zwróć się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomoc medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na Twoją prośbę zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Jeśli zostałaś pobita lub zgwałcona możesz zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja jest płatna, może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz sądowy. Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza możesz przedstawić w sądzie lub w prokuraturze jako dowód w sprawie.

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK PORADNICTWA RODZINNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ŁUKOWIE

Jednostka pomocy społecznej powołana do wykonywania zadań własnych powiatu łukowskiego na rzecz osób i rodzin, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prowadzi bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego i radzenia sobie ze złością. Powyższe warsztaty, kierowane są do osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie.

 

Kontakt tel. 0-25 7987876, ul. Wojska Polskiego 61.

 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY PRZY GOPS STOCZEK ŁUKOWSKI

DYŻURY SPECJALISTÓW

Gminny Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Stoczek Łukowski informuje, że w 2020 roku bezpłatnie przyjmuje terapeuta uzależnień P. Ewa Dębińska. Dyżur ma miejsce co trzeci piątek miesiąca w GOPS Stoczek Łukowski. Ponadto Ośrodek informuje, że prowadzony jest dyżur psychologa Pani Jolanty Jędruchniewicz.

Dyżury będą miały miejsce dwa razy w miesiącu po 5 godzin dziennie (w pierwszy i trzeci piątek miesiąca). Zapisy do psychologa prowadzą pracownicy socjalni GOPS Stoczek Łukowski tel. 0-257970177. Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z udzielanej pomocy.

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza
Paweł Lasota
ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski
25 797 01 77
gopsstoczek@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.