Logo

Informacje ogólne

Uprzejmie informujemy, iż rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie

w wysokości 300 zł na dziecko weszło w życie

z dniem 1 czerwca 2018r.
 

 

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:

  • 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;

  • 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności..


Świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

  • na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem ilekroć mowa o szkole – oznacza to szkołę:

- podstawową,

- dotychczasowe gimnazjum,

- szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,

- szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

- młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

- specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

- specjalny ośrodek wychowawczy,

- ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

 

 


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia

30 listopada danego roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim ul. 1-go Maja 12A, 21-450 Stoczek Łukowski od poniedziałku do piatku w godzinach

od 7:30 do 15:30, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

 

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza
Paweł Lasota
ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski
25 797 01 77
gopsstoczek@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.