Logo

Wykaz dokumentów - świadczenie pielęgnacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim uprzejmie informuje, że osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:

  • kopia orzeczenia,
  • kopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się
  • kopia dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej (w przypadku osoby pełnoletniej),
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
  • zaświadczenie o posiadaniu, bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych – w przypadku, gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (KRUS), albo zaświadczenie lub oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
  • w przypadku, gdy dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę – Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • oświadczenie o zaprzestaniu pracy bądź prowadzenia gospodarstwa rolnego

 

 

Ponadto osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, które zwróciły się z prośbą o ołacanie składek na ubezpieczenie społeczne zobowiązane są do

dostarczenia wypełnionego KWESTIONARIUSZA Rp-6

(druk do pobrania w Ośrodku)

 oraz skompletowanej dokumentacji  o przebiegu zatrudnienia.

 

W kwestionariuszu Rp-6 należy uwzględnić również wszystkie przerwy w zatrudnieniu.

Przygotowaną dokumentację (2 x kserokopia oraz oryginały do wglądu) należy dostarczyć  do tutejszego Ośrodka razem z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Przykłady:

Przebieg pracy zawodowej

Wymagany dokument

Umowa o pracę

Świadectwo pracy

Umowa zlecenie

Świadectwo pracy lub umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Świadectwo pracy lub umowa o dzieło

Bezrobocie

Zaświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy

Urlop wychowawczy

Świadectwo pracy + akt urodzenia dzieci (jeśli nie były składane w Ośrodku).

Działalność Gospodarcza

Decyzja Wydziału Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie ZUS potwierdzające okres opłacanych składek w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Zasiłek stały

Zaświadczenie potwierdzające okres składek opłacanych do ZUS

Służba wojskowa

Książeczka wojskowa lub zaświadczenie właściwej jednostki potwierdzający okres odbywania służby wojskowej

Absolwenci szkół wyższych

Dokument potwierdzający okres kontynuowania nauki w szkole wyższej

 

Inne ważne dokumenty, o ile są w posiadaniu wnioskodawcy:

-        decyzja ZUS o ustaleniu kapitału początkowego

-        poprzednia książeczka ubezpieczeniowa .

 

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza
Paweł Lasota
ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski
25 797 01 77
gopsstoczek@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.