Logo

Wykaz dokumentów

Od 2013r. kryterium dochodowe wynosi 1922 zł na osobę

 

Załączniki dot. dochodów do pobrania

w zakładce zasiłki rodzinne/wniosek o zasiłek rodzinny i załączniki do wniosku.

 

Do wniosku dołączamy następujące dokumenty:

 

Dokumenty podstawowe:

- dowody osobiste obojga rodziców

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

- zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży

- w przypadku, gdy jeden z rodziców zameldowany jest w innej gminie - zaświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe (w gminie, w której jest zameldowany)

Zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu członków rodziny:

  • zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie  podlegającym opodatkowaniu
  • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  • dokumenty dot. wysokości otrzymywanych alimentów

Zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu członków rodziny cd.

  • W przypadku utraty dochodów (kserokopie)

- świadectwa pracy

- umowy zlecenia

- decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

- dokument określający wysokość utraconego dochodu np. PIT 11 lub zaświadczenie pracodawcy

  • W przypadku uzyskania dochodów:

- dokument określający datę uzyskania dochodu, np. kopia umowy o pracę, kopia umowy zlecenie, decyzje z urzędu pracy, decyzje o przyznaniu renty.

- dokument określający wysokość uzyskanego dochodu np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku netto

 

  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza
Paweł Lasota
ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski
25 797 01 77
gopsstoczek@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.