Logo

Jak uzyskać pomoc

ABY UZYSKAĆ POMOC Z GOPS NALEŻY:

- zgłosić się do GOPS w Stoczku Łukowskim

   ul. 1-go Maja 12 a, 21-450 Stoczek Łukowski

- złożyć podanie opisujące problem;

 

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;

 

Osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego;

 

Wymagane dokumenty

 

Osoba, rodzina ubiegająca się o pomoc winna przedłożyć:

1. Podanie ze wskazaniem formy pomocy.

 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

b) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
c) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, Krus,Zus, Powiatowy Zespół D/S Orzekania o niepełnosprawności. ;

d) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub odcinek renty lub emerytury;
e) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytuł zatrudnienia (netto, brutto oraz potrącane składki od wynagrodzenia za m-c poprzedzający złożenia wniosku o udzielenie pomocy);

g) zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych i ogólnych, lub nakaz podatkowy.

h) zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
i) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie za osobę bezrobotną, z uwzglednieniem czy posiada prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych;
j) oświadczenie o stanie majątkowym,

k) ksero wydatków rodziny ( Krus, energia elektryczna, woda i odbiór nieczystości, telefon, faktury za leki itp.)

l) w przypadku osób przewlekle chorych zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub karty informascyjne z leczenia szpitalnego.

m) kserokopia decyzji z świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego i innych dodatków.

n) numer konta bankowego w przypadku wnioskowania o pomoc finansową.

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza
Paweł Lasota
ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski
25 797 01 77
gopsstoczek@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.